(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/behandling-for-sniffing?lenkedetaljer=vis)