Tiltak for røykeslutt hos innlagte pasienter

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/tiltak-for-roykeslutt-hos-innlagte-pasienter?lenkedetaljer=vis)