Tiltak som apotekpersonale kan fremme for røykeslutt

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/tiltak-som-apotekpersonale-kan-fremme-for-roykeslutt?lenkedetaljer=vis)