Juridisk grunnlag for tverrfaglig spesialisert behandling for ruslidelser

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/ressurser-pa-nett/juridisk-grunnlag-for-tverrfaglig-spesialisert-behandling-for-ruslidelser?lenkedetaljer=vis)