Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene under.

Alcohol Research and Health
Tilgjengelig: 1990-

Experimental and clinical psychopharmacology
Tilgjengelig: 1993-

Journal of Alcohol and Drug Education
Tilgjengelig: 1996 okt.-

Journal of Drug Issues
Tilgjengelig: 1995 okt.-

Mot rusgift
Tilgjengelig: 2002-

Psychology of addictive behaviors
Tilgjengelig: 1987-

Tobacco Control
Tilgjengelig: 1992-

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/tidsskrifter)