Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene under.

 

Mot rusgift
Tilgjengelig: 2002-

Tobacco Control
Tilgjengelig: 1992-

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/tidsskrifter)