(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/4at?lenkedetaljer=vis)