Abstrakt tenkning

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/abstrakt-tenkning?lenkedetaljer=vis)