AUDIT på nordsamisk

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/audit-pa-nordsamisk?lenkedetaljer=vis)