Demensutredning i kommunehelsetjenesten – utredningsverktøy til bruk for leger

(/psykisk-helse/skaringsverktoy/demensutredning-utredningsverktoy-til-bruk-for-fastleger?lenkedetaljer=vis)