GDS - Geriatrisk depresjonsskala

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/gds-geriatrisk-depresjonsskala-norsk?lenkedetaljer=vis)