GDS - Geriatrisk depresjonsskala

(/psykisk-helse/skaringsverktoy/gds-geriatrisk-depresjonsskala-norsk?lenkedetaljer=vis)