Kjøreferdigheter - spørsmål til pårørende

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/kjoreferdigheter-sporsmal-til-parorende?lenkedetaljer=vis)