(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/klokketegning?lenkedetaljer=vis)