M.I.N.I. - Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju

(/psykisk-helse/skaringsverktoy/m.i.n.i.mini-internasjonalt-nevropsykiatrisk-intervju)