M.I.N.I. - Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/m.i.n.i.mini-internasjonalt-nevropsykiatrisk-intervju?lenkedetaljer=vis)