VAFA - Skjema for vurdering av aggressiv og farlig atferd - brukerveiledning

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/vafa-skjema-for-vurdering-av-aggressiv-og-farlig-atferd-brukerveiledning?lenkedetaljer=vis)