Traumer, stress og overgrep

Aktuelt

Psykiske sår etter 22. juli (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Den subjektive opplevelsen av en terrorsituasjon kan være mer avgjørende for psykologiske langtidseffekter enn objektive mål for trusselnivå og skadeomfang. I alle nasjonale og internasjonale rapporter hvor man evaluerte forskjellige etaters innsats etter terrorangrepene 22. juli 2011, kom helsevesenet godt ut.

Fann fleire moglege teikn på omsorgssvikt (FHI)

Desse teikna kan være aktuelle for barnehage- og skolepersonell å sjå etter hos barn og unge for å avdekke omsorgssvikt: Låg intelligens, forsinka språkutvikling, depresjon og tenåringssvangerskap. Det viser ei kunnskapsoppsummering frå Folkehelseinstituttet.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/traumer-stress-overgrep)