Traumer, stress og overgrep

Aktuelt

Skåringsverktøy for traumer, stress og overgrep samlet

Det fins flere fritt tilgjengelige skåringsverktøy til bruk i utredning og behandling av mennesker som har vært utsatt for traumer, stress og overgrep. Helsebiblioteket har samlet de norskspråklige testene.

Her finner du pasientbrosjyrer om traumer, stress og overgrep

Personer som har vært involvert i, eller vitne til, livstruende eller svært dramatiske hendelser, kan rammes av posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Helsebiblioteket har en egen side med informasjon om temaet, for pasienter.

(/psykisk-helse/traumer-stress-overgrep)