Traumer, stress og overgrep

Aktuelt

Voldelige psykiatriske pasienter er ofte selv voldsofre (Sifer.no)

Det bekrefter ny forskning fra Sikkerhetsseksjonen ved Psykiatrisk avdeling Blakstad. Forskningen er basert på et større samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER Sør-Øst).

Skåringsverktøy for traumer, stress og overgrep samlet

Det fins flere fritt tilgjengelige skåringsverktøy til bruk i utredning og behandling av mennesker som har vært utsatt for traumer, stress og overgrep. Helsebiblioteket har samlet de norskspråklige testene.

(/psykisk-helse/traumer-stress-overgrep)