Psykoterapeutisk guide til behandling av mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser som har vært utsatt for seksuelle overgrep

(/psykisk-helse/traumer-stress-overgrep/rapporter/psykoterapeutisk-guid-til-behandling-av-mennesker-med-kognitive-funksjonsnedsettelser-som-har-vaert-utsatt-for-seksuelle-overgrep?lenkedetaljer=vis)