Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blære- og urotelkreft

Engelsk tittel Bladder cancer
Versjon 4
IS-nr 2548
Status Under utarbeidelse
Revidert dato 08.04.2020
Publiseringsdato 08.04.2013
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Forfatter(e) Erik Skaaheim Haug, Urolog, Sykehuset i Vestfold HF, HSØ
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer