Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Cøliaki hos barn – Veileder for diagnostikk og oppfølging, 2016
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 05.01.2016
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) -
 • Redaktør - Stordal K OC, Vikskjold F, Holm HK.
 • Publikasjonstype - Retningslinjer

Barn og ungdom under 18 år uten symptomer på cøliaki

 

1) 1. grads slektning med cøliaki, Down syndrom, Turner syndrom, Williams syndrom, IgA-mangel, IgA nefropati, autoimmun thyroideasykdom, autoimmun leversykdom.

Ved Type 1 diabetes har ca 95% uansett disponerende HLA-type for cøliaki, slik at HLA-typing i liten grad avklarer framtidig risiko for cøliaki.

2) Hos disse pasientgruppene (unntak 1. grads slektning med cøliaki) vil det forekomme større fluktuasjoner i antistoffnivåer enn hos friske individer. For å unngå unødige gastroskopier m/ narkose skal disse pas. derfor følges med nye serologiske tester hver 6. mnd til de enten normaliseres eller faller inn under en av gruppene som skal henvises til gastroskopi.  

Barn <18 år som er HLA pos. og uten symptomer men som har 1. grads slektning med cøliaki bør  gjennomføre cøliakiscreening (IgA TG2 og/ eller anti DGP) f.eks. hvert 2.-3. år.