Cøliaki hos barn – Veileder for diagnostikk og oppfølging, 2016

Versjon 1
Status Publisert
Publiseringsdato 05.01.2016
Forfatter(e) Stordal K OC, Vikskjold F, Holm HK.
Publikasjonstype Retningslinjer