Forebygging og begrensning av funksjonstap

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Det er viktig å forebygge og begrense funksjonstap som følge av immobilisering i størst mulig grad ved å legge til rette for bevegelse og fysisk aktivitet i hele sykdomsforløpet. Også i palliativ fase bør teamet ha en felles målsetting om å hjelpe pasienten til å opprettholde høyest mulig funksjonsnivå og grad av selvstendighet (6). Dette gjelder både hjemmeboende pasienter og pasienter innlagt på sykehus og i sykehjem. God symptomlindring er avgjørende for å begrense immobilisering.

Følgende tiltak anbefales (erfaringsbasert anbefaling):

 • Tilpasning av hjelpemidler for å unngå immobilisering. Dette kan være skinner, ortoser og korsetter ved pareser, smerter eller bruddfare, ulike ganghjelpemidler eller transportrullestol for å øke pasientens aksjonsradius.
 • Å la pasienten beholde mest mulig egen kontroll i stelle- og forflytnings-situasjoner.
 • Tilrettelegging for bevegelse og aktivitet ved innleggelse i institusjon og unngå unødig sengeleie.
 • Veiledning i bevegelse og forflytning, f.eks. ved skjelettmetastaser, bruddfare, bevegelsesrelaterte smerter og ved usikkerhet og frykt for bevegelse.
 • Tilbud om tilpasset trening individuelt eller i grupper hvor dette er mulig.
 • Henvisning til fysioterapeut for utsatte pasienter.