Livets siste tid – verktøy for avklare hvordan du ønsker å bli behandlet i livets sluttfase

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Det finnes allerede en prosedyre om Livets siste dager på www.fagprosedyrer.no. Det står dere under «Pasient og pårørende»: «God kommunikasjon med pasienten, dersom det er mulig, og alltid med de pårørende, er svært viktig i denne prosessen. Pasientens og pårørendes behov og ønsker skal være kartlagt, og alle synspunktene deres skal lyttes til og dokumenteres». Denne nye prosedyren inneholder verktøy til denne kartleggingen.

Høringsinstanser

Oslo kommune, Bergen kommune, Hospice Lovisenberg, Norlandia, relevante avdelinger ved Oslo universitetssykehus, Pasientsikkerhetsprogrammet og jurister i Helsedirektoratet

Godkjenner

enhetsdirektør i Oslo kommune og fagdirektør Kjell Magne Tveit, OUS

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Stephan Ore

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/livets-siste-tid-kartleggingsverktoy)