Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

Sist faglig oppdatert: 14. oktober 2019

Innledning

Kjennetegn og utfordringer ved palliasjon

Økonomiske ytelser

Symptomer og tilstander

Prosess og metode for utarbeidelse av retningslinjene