Forside  Symptomer og tilstander  Munntørrhet og andre plager i munn og svelg  

Symptomer og tilstander

Munntørrhet og andre plager i munn og svelg

Etiologi og forekomst

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Forstyrrelser i munnhelsen er vanlig hos kreftpasienter. Xerostomi rapporteres hos inntil 80 % av palliative pasienter. Andre munnhelseproblemer rapporteres hos 30-50 % av pasientene. Orale bivirkninger av kreftbehandling estimeres til 10 % ved adjuvant kjemoterapi, 40 % ved kurativ kjemoterapi og inntil 100 % ved hematologiske kreftsykdommer og ved strålebehandling der munnhulen er inkludert i strålefeltet. 

Behandling med ugunstig innvirkning på munnhelsen:

 • Strålebehandling mot hode og hals
 • Kjemoterapi
 • Legemidler med antikolinerg og/eller sympatomimetisk virkning og bivirkninger
 • Opioider
 • Glukokortikoider
 • Bisfosfonater

Andre forhold som kan påvirke munnhelsen:

 • Dehydrering
 • Redusert tygging
 • Redusert immunforsvar
 • Endret bakterieflora og sekundære infeksjoner
 • Angst og depresjon