Utredning og oppfølging

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Effektiv symptomlindring forutsetter god kartlegging av pasientens plager. Dette innebærer en grundig anamnese, adekvat klinisk undersøkelse og målrettet utredning ut fra hva som vil ha konsekvenser for pasientens behandling. Utredningen må være minst mulig plagsom, foregå i forståelse med pasienten og ta hensyn til allmenntilstand, forventet levetid og gevinst. Disse forhold krever god kunnskap om pasientens grunnsykdom og om behandlingsmulighetene.

Objektive mål er ofte lite egnet som effektparametre i palliativ behandling. Det viktigste er om behandlingen gir symptomreduksjon og/eller bedret livskvalitet. Pasienter i palliativ fase bør følges regelmessig med symptomregistrering ved hjelp av kartleggingsverktøy som Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) (5).
En revidert versjon av ESAS, kalt "ESAS revised" (ESAS-r), er nylig utviklet (6).  ESAS-r er oversatt til norsk og anbefales nå brukt som standard kartleggingsverktøy i palliativ virksomhet i Norge, i både kommune- og spesialisthelsetjenesten (7)
(Link til ESAS-skjema: http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/klb/Sider/esas-symptomregistrering.aspx)