ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

(/retningslinjer/psykisk-helse/adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse-nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging%281%29?lenkedetaljer=vis)