Mental retardasjon. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

(/retningslinjer/psykisk-helse/mental-retardasjon.i-veileder-for-barne-og-ungdomspsykiatri%281%29?lenkedetaljer=vis)