Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av bipolar lidelse

(/retningslinjer/psykisk-helse/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-og-behandling-av-bipolar-lidelse?lenkedetaljer=vis)