Tilstander med somatiske presentasjonsformer uten tilstrekkelige organiske funn. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri

(/retningslinjer/psykisk-helse/tilstander-med-somatiske-presentasjonsformer-uten-tilstrekkelige-organiske-funn.i-veileder-for-barne-og-ungdomspsykiatri%281%29?lenkedetaljer=vis)