Veileder for behandlere som skal dokumentere skader som kan ha strafferettslige konsekvenser

(/retningslinjer/psykisk-helse/veileder-for-behandlere-som-skal-dokumentere-skader-som-kan-ha-strafferettslige-konsekvenser%281%29?lenkedetaljer=vis)