Voldsrisikoutredning ved alvorlig psykisk lidelse

(/retningslinjer/psykisk-helse/vurdering-av-risiko-for-voldelig-atferd-ndash-bruk-av-strukturerte-kliniske-verktoy%281%29?lenkedetaljer=vis)