Infeksjon

Informasjon, råd, nyheter og statistikk om koronavirus, den årlige sesonginfluensaen og vaksinen, samt lenker til behandlingsinformasjon for de vanligste infeksjoner.

Flyktninger - vaksinetilbud og helsehjelp

Ukrania flyktninger (002)
Flyktninger fra Ukraina har rett på helsehjelp
(/Infeksjon)