Psykisk helse

Aktuelt

Tester for depresjon samlet på Helsebiblioteket

Flere fritt tilgjengelige tester kan hjelpe helsepersonell med å avdekke depresjon og med å vurdere graden av tilstanden. Helsebiblioteket har lenket til norskspråklige tester som er aktuelle ved depresjon og mani.

Viktigheten av en trygg havn (ROP)

Samtaler med psykiatrisk sykepleier er god behandling i seg selv og kan være et viktig bidrag i recovery, viser kvalitativ undersøkelse fra Sverige.

(https://www.helsebiblioteket.no/Psykisk-helse)