Psykoterapi

Aktuelt

Egen ressursside for deg som arbeider med psykoterapi

Klikk deg inn på psykoterapi-sidene på Helsebiblioteket! Her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som driver med psykoterapi. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Nytt fra UpToDate: Yoga i behandlingen av generalisert angstlidelse

Yoga tilbys ofte som en tilleggsbehandling mot angst, men forskning av høy kvalitet som viser effekt på helse, er begrenset. Oppslagsverket UpToDates tjeneste What’s New in Psychiatry gjengir i januar 2021 resultatene fra en fersk undersøkelse om bruk av yoga ved angst.

(/Psykisk-helse/Psykoterapi)