Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

Versjon 5
IS-nr 2285
ISBN 978-82-8081-368-8
Status Publisert
Revidert dato 26.03.2015
Publiseringsdato 22.04.2010
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer