Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 14.10.2019

Versjon 6
IS-nr 2800
ISBN 978-82-8081-543-9
Status Publisert
Revidert dato 14.10.2019
Publiseringsdato 22.04.2010
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer