Blodgiving og zika-virus

Det har det siste året vært mye snakk om gravide og fare ved å utsette seg for zika-virus. Men blodgivere bør også unngå smitte.

Blodgiving_cropped (2)
Blodgivere skal vente med å gi blod i 28 dager etter å ha vært i områder der zika-virus er utbredt. Ill.foto: Colourbox.

De fleste zika-smittede personer har ingen symptomer, og hvis de har symptomer, får de gjerne bare en mild feber med muskel- eller leddsmerter, hodepine, konjunktivitt og eksem.

Men det finnes eksempler på at viruset kan føre til mer alvorlige tilstander som Guillain-Barré-syndrom og mikrokefali hos barn født av zika-infiserte mødre.

Det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention har derfor innført screening av blodgivere for zikavirus. Også WHO og ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) har utstedt retningslinjer for hvordan behandle blodgivere som har reist til områder der zika-viruset finnes, ifølge UpToDate. ECDC anbefaler at personer som har vært i zika-berørte områder ikke skal gi blod før 28 dager etter at de har forlatt områdene.

Den norske Veileder for transfusjonstjenesten anbefaler at personer som har oppholdt seg i Sør- og Mellom-Amerika skal avstå fra blodgiving i minst 28 dager (lenger for malaria-områder) etter å ha reist derfra. Det er derfor ikke behov for særskilt anbefaling knyttet til zikafeber.

Aktuelle lenker:

Rapid risk assessment (ECDC)

Veileder for transfusjonstjenesten

(/blod/aktuelt/blodgiving-og-zika-virus)