Viktige tidsskrifter om blod tilbake i Helsebiblioteket

Da oljeprisen og kronekursen falt, måtte Helsebiblioteket kutte i tidsskrifttilbudet for å spare penger. Det førte til at Lippincott-pakken, med mange av våre beste tidsskrifter forsvant.

blodcellerCOLOURBOX28157811
Gladnyhet fra Helsebiblioteket: Viktige tidsskrifter om blod tilgjengelige igjen. Ill.foto: Colourbox.

Nå har vi fått til et spleiselag med helseforetak og undervisningsinstitusjoner for å finansiere abonnement på disse tidsskriftene igjen. De aller fleste institusjonene ble med på spleiselaget, og det betyr at disse tidsskriftene er tilgjengelige fra 01.01.2018. For hematologi-feltet gjelder dette blant annet følgende tidsskrifter:

Du må være innlogget eller gjenkjent på IP-adresse for å lese disse tidsskriftene. Tilgang gjelder kun for de institusjoner som er med på å betale for avtalen.

Aktuell lenke:

Flere tidsskrifter fra Lippincott

Relevante søkeord: tidsskrifter, Helsebiblioteket, tidsskriftavtaler, avtaler, blod, blodoverføring, koagulasjon, hematologi, transfusjonsmedisin

(/blod/aktuelt/viktige-tidsskrifter-om-blod-tilbake-i-helsebiblioteket)