Infeksjon

Informasjon, råd, nyheter og statistikk om koronavirus, den årlige sesonginfluensaen og vaksinen, samt lenker til behandlingsinformasjon for de vanligste infeksjoner.

Flyktninger - vaksinetilbud og helsehjelp

Ukrania flyktninger (002)
Flyktninger fra Ukraina har rett på helsehjelp

Apekopper, monkeypox

Monkeypox_COLOURBOX54630575

Apekopper er en sjelden og vanligvis ikke alvorlig sykdom. Helsebiblioteket har god informasjon om sykdommen både i internasjonale oppslagsverk og norske kilder.

Apekopper, monkeypox

Tuberkulose

Tuberkulose_hoste
(/infeksjon)