Kunnskapsbaserte oppslagsverk om diagnostikk og behandling av pasienter med COVID-19

De viktigste internasjonale kunnskapskildene for diagnostikk og behandling har Helsebiblioteket kjøpt tilgang til. Helsepersonell, og også befolkningen i Norge, har således god tilgang på de beste oppslagsverkene, oppsummert forskning og fire av verdens største medisinske tidsskrift. Dette er helt unikt i verdenssammenheng.

Coronavirus
Helsebibliotekets oppslagsverk har oppdatert informasjon om COVID-19. Ill.foto: Mostphotos.

Oppdatert 20.3.2020

De fleste infeksjonene med viruset fører ikke til alvorlig sykdom. I følge UpToDate får 81 % mild eller ingen pneumoni (lungebetennelse), omlag 14 % får dyspné (tung og anstrengt pust), hypoksi (oksygenmangel) med påvirkning av lungefunksjon og mindre enn 5 % får kritisk sykdom med for eksempel respirasjonssvikt og multiorgansvikt. 

I denne artikkelen tar vi frem viktige kapitler i BMJ Best Practice, UpToDate og spesialkolleksjon fra Cochrane Library vedrørende COVID-19. 

Helsebiblioteket gir også alle i Norge mulighet til å følge med på alle nyheter fra de største medisinske tidsskriftene; JAMA, BMJ, NEJM og Annals of Internal Medicine.Nederst i artikkelen her finner du lenker til deres spesialkolleksjoner. 

Oppslagsverk

BMJ Best Practice

BMJ Best Practice har en egen seksjon om  COVID-19. Her finner du oversiktlig informasjon om epidemiologi, etiologi/årsakanamnese og undersøkelserbehandlingkomplikasjoner med mer.  

Av komplikasjoner finner du informasjon om

Sjeldne komplikasjoner:

UpToDate

UpToDate er et av verdens største kliniske oppslagsverk. De oppdaterer også sin informasjon om infeksjon forårsaket av koronavirus nærmest daglig.

De har egen seksjon Coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Oppsummert forskning fra Cochrane Library

Cochrane Library er den fremste kilden til oppsummert forskning. De lager systematiske oversikter og har en nyttig spørsmål og svar tjeneste. I og med situasjonen med utbruddet og epidemien med koronaviruset har Cochrane Library også utarbeidet en spesial kolleksjon for ulike medisinske tiltak som kan være aktuelt i behandlingen av alvorlig syke pasienter: Coronavirus (COVID-19): evidence relevant to critical care

 Her finner du oppsummering av kunnskap om

  • væskebehandling og bruk av vasopressor
  • respirasjonsstøtte og mekanisk ventilasjonsstøtte
  • avslutning mekanisk ventilasjon
  • hypoksemi
  • farmakologisk behandling
  • ernæring i intensivbehandling

Veiledning fra WHO 

WHO har laget en veiledning for anbefalt klinisk behandling av alvorlig akutt luftveisinfeksjon, som man mistenker er forårsaket av covid-19.

Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected.

 Nyheter fra de største tidsskriftene

The New England Journal of Medicine, Coronavirus (Covid-19)

The BMJ, Coronavirus (covid-19): Latest news and resources

Annals of internal medicine, infectious disease

JAMA, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

 

 

 

 

 

(/infeksjon/covid-19/kunnskapsbaserte-oppslagsverk-om-diagnostikk-og-behandling-av-pasienter-med-covid-19)