Koronavirus

Her er nasjonale og internasjonale kunnskapsressurser for helsepersonell. Kunnskap, råd og anbefalinger utvikles raskt på dette feltet nå. Følg med på Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets sider for norske råd og anbefalinger.

Aktuelt

COVID-19-vaksiner – informasjonskilder om bivirkninger

Vaksiner mot SARS-CoV-2-viruset har vært i bruk siden januar. Etter som erfaringen med vaksinene har økt, øker også kunnskapen om uønskede effekter. Vi presenterer her noen sentrale informasjonskilder om eventuelle bivirkninger knyttet til COVID-19-vaksiner.

bamlanivimab_vial-1

Bamlanivimab er midlertidig FDA-godkjent ved COVID-19

Det monoklonale antistoffet bamlanivimab er midlertidig godkjent av FDA til bruk ved påvist mild til moderat SARS-CoV-2-infeksjon der det er fare for forverring og/eller sykehusinnleggelse. Det skal gis som én intravenøs dose så snart som mulig etter positiv COVID-19-test og senest innen 10 dager etter symptomstart. Bamlanivimab kan ha negative kliniske effekter hos pasienter som får oksygen eller pustehjelp, og skal derfor ikke brukes etter sykehusinnleggelse.

Vaksine ungdom HO

COVID-19-vaksiner – typer og teknologier

De fleste COVID-19-vaksinene som er godkjent eller er under utprøving, retter seg mot spike-proteinet på overflaten av viruspartiklene. Dette proteinet må fungere for at viruset skal kunne binde seg til og infisere en vertscelle. Vaksinene tilfører spike-proteinet (antigenet) i en eller annen form, og kroppens immunsystem reagerer med å produsere antistoffer som setter spike-proteinet ut av spill. Vaksinene tilfører antigenet på ulike måter. I denne artikkelen finner du en oversikt over hovedtypene av vaksiner og lenker til informasjon om vaksineutviklingen og de aktuelle vaksinekandidatene.

Tabell over tiltakenes betydning

Rapport om gjenåpning etter covid-tiltak i Danmark

Siden høsten 2020 har Danmark opplevd en rask økning i covid-smitte.Regjeringen har gjennomført stadig strengere tiltak som får store samfunnsmessige konsekvenser, og en rapport fra en faglig referansegruppe belyser disse tiltakenes virkning og hvilken betydning det får om de oppheves.

(/infeksjon/koronavirus)