Koronavirus

Her er nasjonale og internasjonale kunnskapsressurser for helsepersonell. Kunnskap, råd og anbefalinger utvikles raskt på dette feltet nå. Følg med på Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets sider for norske råd og anbefalinger.

Aktuelt

intensivbehandlingCOLOURBOX19397723

Deksametason ved Covid-19 – tidlige funn fra RECOVERY-studien

Deksametason er et av flere legemidler mot Covid-19-infeksjon som er med i den britiske RECOVERY-studien. Resultatene så langt indikerer at deksametason kan redusere dødeligheten av Covid-19, trolig ved å påvirke utviklingen av betennelsesskader i lungene og dermed redusere respirasjonsproblemene. Denne effekten ble påvist bare hos pasienter som trengte oksygentilførsel og/eller mekanisk pustehjelp. I tidligere sykdomsstadier hadde deksametason ikke effekt på dødelighet.

Hydroksyklorokin-studie viste ikke forebyggende effekt etter eksponering for smitte med Covid-19 – se studien på to minutter.

Hydroksyklorokin kan i laboratorieforsøk hemme replikasjonen av en del mikroorganismer, blant dem SARS-CoV-2-viruset. For å finne ut om hydroksyklorokin også har denne virkningen i mennesker, ble det gjennomført en randomisert studie med 821 pasienter som hadde hatt nærkontakt med personer med Covid-19-infeksjon. Halvparten av pasientene fikk hydroksyklorokin i fem dager, resten fikk placebo like lenge. Det ble ikke påvist signifikant forebyggende effekt av hydroksyklorokin for pasientene som deltok i studien.

mann med kirurgisk munnbind

Effekt av munnbind i forebygging av virusspredning

Tidsskriftet Travel medicine and infectious disease (fra Elsevier) har publisert en systematisk oversikt om effekt av munnbind i forebygging av virusspredning. Konklusjonen var at munnbind har en signifikant betydning i å hindre spredning.

(/infeksjon/koronavirus)