Koronavirus

Her er nasjonale og internasjonale kunnskapsressurser for helsepersonell. Kunnskap, råd og anbefalinger utvikles raskt på dette feltet nå. Følg med på Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets sider for norske råd og anbefalinger.

Aktuelt

Medisinstudent som gjør oppslag i biblioteket

Tidsskrifter og oppslagsverk åpner opp korona-artikler

Koronapandemien har fått flere sentrale medisinske forlag til å åpne opp sine tidsskrifter og oppslagsverk for hele verden. Noen av dem har Helsebiblioteket allerede kjøpt tilgang til, mens andre har vært bak betalingsmur inntil nylig.

tabletterMostphotos30336892

COVID-19 - finnes det legemidler som kan hjelpe?

Etter som kunnskapen om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen COVID-19 blir større, øker også mulighetene for å finne legemidler. Flere angrepsvinkler kan tenkes. Kliniske utprøvninger av legemidler pågår.

Coronavirus

Kunnskapsbaserte oppslagsverk om diagnostikk og behandling av pasienter med COVID-19

De viktigste internasjonale kunnskapskildene for diagnostikk og behandling har Helsebiblioteket kjøpt tilgang til. Helsepersonell, og også befolkningen i Norge, har således god tilgang på de beste oppslagsverkene, oppsummert forskning og fire av verdens største medisinske tidsskrift. Dette er helt unikt i verdenssammenheng.

(/infeksjon/koronavirus)