Viser 1 - 20 av totalt 28
 • Anbefalinger respiratorbehandling, non-invasiv ventilasjon og annen intensivmedisinsk støttebehandling ved COVID-19

   - I denne artikkelen finner du internasjonale retningslinjer som Norsk anestesiologisk forening har anbefalt Helsebiblioteket å publisere i forbindelse med den pågåene COVID-19 spredningen.

 • bamlanivimab_vial-1

  Bamlanivimab er midlertidig FDA-godkjent ved COVID-19

   - Det monoklonale antistoffet bamlanivimab er midlertidig godkjent av FDA til bruk ved påvist mild til moderat SARS-CoV-2-infeksjon der det er fare for forverring og/eller sykehusinnleggelse. Det skal gis som én intravenøs dose så snart som mulig etter positiv COVID-19-test og senest innen 10 dager etter symptomstart. Bamlanivimab kan ha negative kliniske effekter hos pasienter som får oksygen eller pustehjelp, og skal derfor ikke brukes etter sykehusinnleggelse.

 • covidCOLOURBOX48521484

  Britisk virusvariant er assosiert med høyere risiko for sykehusinnleggelse (FHI)

   - Den britiske varianten av koronaviruset er assosiert med høyere risiko for å bli innlagt på sykehus, også blant unge voksne. Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

 • tabletterMostphotos30336892

  COVID-19 - finnes det legemidler som kan hjelpe?

   - Etter som kunnskapen om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen COVID-19 blir større, øker også mulighetene for å finne legemidler. Flere angrepsvinkler kan tenkes. Kliniske utprøvninger av legemidler pågår.

 • Vaksine ungdom HO 8 615

  COVID-19-vaksine viser lovende resultater i nypublisert studie

   - COVID-19-vaksinen mRNA-1273 er klar for bred utprøving etter lovende resultater i innledende studier. Vaksinen induserte produksjon av effektive antistoffer i forsøkspersonene, og antistoffene ble dannet i mengder tilsvarende nivåene i pasienter som har blitt friske av COVID-19. Dette er den første av de ca. 120 vaksinekandidatene mot SARS-CoV-2-viruset som skal utprøves i stor skala.

 • Vaksinering sprøyte i skulder

  Covid-19-vaksine – hør foredrag fra Vaksinedagen og Smitteverndagene 2020

   - Covid-19-pandemien og covid-19-vaksiner var hovedtema på årets Vaksinedag og Smitteverndager. Emnet ble belyst fra ulike vinkler: nasjonale planer, vaksineutvikling, aktuelle vaksinetyper pr oktober 2020, godkjenningsprosess og sikkerhetsrutiner. Disse nyttige foredragene er nå tilgjengelige digitalt på Folkehelseinstituttets nettsider.

 • Injeksjon, sprøyte, vaksine

  COVID-19-vaksiner - hold deg oppdatert

   - En rekke COVID-19-vaksineprosjekter pågår i ulike land, og resultater fra innledende studier publiseres i medisinske fagtidsskrifter. Vi presenterer her noen sentrale nettsteder der du kan følge utviklingen og finne informasjon om de ulike vaksinekandidatene.

 • COVID-19-vaksiner – informasjonskilder om bivirkninger

   - Vaksiner mot SARS-CoV-2-viruset har vært i bruk siden januar. Etter som erfaringen med vaksinene har økt, øker også kunnskapen om uønskede effekter. Vi presenterer her noen sentrale informasjonskilder om eventuelle bivirkninger knyttet til COVID-19-vaksiner.

 • Vaksine ungdom HO

  COVID-19-vaksiner – typer og teknologier

   - De fleste COVID-19-vaksinene som er godkjent eller er under utprøving, retter seg mot spike-proteinet på overflaten av viruspartiklene. Dette proteinet må fungere for at viruset skal kunne binde seg til og infisere en vertscelle. Vaksinene tilfører spike-proteinet (antigenet) i en eller annen form, og kroppens immunsystem reagerer med å produsere antistoffer som setter spike-proteinet ut av spill. Vaksinene tilfører antigenet på ulike måter. I denne artikkelen finner du en oversikt over hovedtypene av vaksiner og lenker til informasjon om vaksineutviklingen og de aktuelle vaksinekandidatene.

 • Covid-19: Helsepersonell vil heller ha hvile og beskyttelsesutstyr enn psykologhjelp

   - Forskere ved FHI har nylig publisert en systematisk hurtigoversikt over covid-19-pandemiens virkning på helsepersonell og tiltak for å hjelpe dem. Hurtigoversikten er publisert i tidsskriftet Psychiatric Research.

 • Søketjenesten

  COVID-19: Kunnskapsbasert informasjon om diagnostikk og behandling

   - Oversikt over sentrale informasjonskilder med daglige oppdateringer om koronavirus (SARS CoV-2) og COVID-19.

 • Hender skriver på laptop (Mac)

  Covid-19: Remdesivir har vist liten eller ingen effekt i Solidarity-studien

   - Remdesivir er et av legemidlene som prøves ut i den omfattende WHO-studien «Solidarity». Remdesivir ble gitt til 2750 pasienter som var innlagt i sykehus med Covid-19-infeksjon, men det ble ikke påvist effekt på dødelighet, behov for pustehjelp eller varighet av sykehusoppholdet.

 • Covid-19: Remdesivir – spørsmål og svar

   - Remdesivir i form av injeksjonspreparatet Veklury har fått midlertidig FDA-godkjenning. Studiene så langt har imidlertid vist varierende resultater. Her presenterer vi lenker til noen av de sentrale dokumentene.

 • intensivbehandlingCOLOURBOX19397723

  Deksametason ved Covid-19 – tidlige funn fra RECOVERY-studien

   - Deksametason er et av flere legemidler mot Covid-19-infeksjon som er med i den britiske RECOVERY-studien. Resultatene så langt indikerer at deksametason kan redusere dødeligheten av Covid-19, trolig ved å påvirke utviklingen av betennelsesskader i lungene og dermed redusere respirasjonsproblemene. Denne effekten ble påvist bare hos pasienter som trengte oksygentilførsel og/eller mekanisk pustehjelp. I tidligere sykdomsstadier hadde deksametason ikke effekt på dødelighet.

 • mann med kirurgisk munnbind

  Effekt av munnbind i forebygging av virusspredning

   - Tidsskriftet Travel medicine and infectious disease (fra Elsevier) har publisert en systematisk oversikt om effekt av munnbind i forebygging av virusspredning. Konklusjonen var at munnbind har en signifikant betydning i å hindre spredning.

 • covid-tester

  En million hurtigtester til kommunene (Helsedirektoratet)

   - Helsedirektoratet sender ut en million hurtigtester for koronavirus til kommunene. Hurtigtestene vil bli brukt når det er tar lang tid å få svar på laboratorieprøver og for å oppdage utbrudd av koronasmitte raskt.

 • Mobiltelefon_COLOURBOX6451532downsized

  Helsemyndighetenes informasjonstelefon om korona på flere språk (Helsedirektoratet)

   - Helsemyndighetenes informasjonstelefon om korona er nå tilgjengelig på språkene polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk.

 • Hydroksyklorokin-studie viste ikke forebyggende effekt etter eksponering for smitte med Covid-19 – se studien på to minutter.

   - Hydroksyklorokin kan i laboratorieforsøk hemme replikasjonen av en del mikroorganismer, blant dem SARS-CoV-2-viruset. For å finne ut om hydroksyklorokin også har denne virkningen i mennesker, ble det gjennomført en randomisert studie med 821 pasienter som hadde hatt nærkontakt med personer med Covid-19-infeksjon. Halvparten av pasientene fikk hydroksyklorokin i fem dager, resten fikk placebo like lenge. Det ble ikke påvist signifikant forebyggende effekt av hydroksyklorokin for pasientene som deltok i studien.

 • noklusCovidfilm

  Informasjonsfilm om covid-19-tester (NOKLUS)

   - NOKLUS har laget en enkel og oversiktlig presentasjon av de ulike covid-19-testene som finnes.

 • Koronaepidemien – en litteraturgjennomgang av psykiske helseplager og tiltak (OUS)

   - Professor Petter Andreas Ringen har, sammen med spesialbibliotekar Eldbjørg Nåheim Eien, laget en litteraturgjennomgang over psykiske helseplager og psykologisk-psykiatriske tiltak ved alvorlige epidemier.

(/infeksjon/koronavirus/aktuelt)