Viser 1 - 10 av totalt 10
 • Anbefalinger respiratorbehandling, non-invasiv ventilasjon og annen intensivmedisinsk støttebehandling ved COVID-19

   - I denne artikkelen finner du internasjonale retningslinjer som Norsk anestesiologisk forening har anbefalt Helsebiblioteket å publisere i forbindelse med den pågåene COVID-19 spredningen.

 • tabletterMostphotos30336892

  COVID-19 - finnes det legemidler som kan hjelpe?

   - Etter som kunnskapen om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen COVID-19 blir større, øker også mulighetene for å finne legemidler. Flere angrepsvinkler kan tenkes. Kliniske utprøvninger av legemidler pågår.

 • Vaksine ungdom HO 8 615

  COVID-19-vaksine viser lovende resultater i nypublisert studie

   - COVID-19-vaksinen mRNA-1273 er klar for bred utprøving etter lovende resultater i innledende studier. Vaksinen induserte produksjon av effektive antistoffer i forsøkspersonene, og antistoffene ble dannet i mengder tilsvarende nivåene i pasienter som har blitt friske av COVID-19. Dette er den første av de ca. 120 vaksinekandidatene mot SARS-CoV-2-viruset som skal utprøves i stor skala.

 • Injeksjon, sprøyte, vaksine

  COVID-19-vaksiner - hold deg oppdatert

   - En rekke COVID-19-vaksineprosjekter pågår i ulike land, og resultater fra innledende studier publiseres i medisinske fagtidsskrifter. Vi presenterer her noen sentrale nettsteder der du kan følge utviklingen og finne informasjon om de ulike vaksinekandidatene.

 • Søketjenesten

  COVID-19: Kunnskapsbasert informasjon om diagnostikk og behandling

   - Oversikt over sentrale informasjonskilder med daglige oppdateringer om koronavirus (SARS CoV-2) og COVID-19.

 • Koronaepidemien – en litteraturgjennomgang av psykiske helseplager og tiltak (OUS)

   - Professor Petter Andreas Ringen har, sammen med spesialbibliotekar Eldbjørg Nåheim Eien, laget en litteraturgjennomgang over psykiske helseplager og psykologisk-psykiatriske tiltak ved alvorlige epidemier.

 • Coronavirus

  Kunnskapsbaserte oppslagsverk om diagnostikk og behandling av pasienter med COVID-19

   - De viktigste internasjonale kunnskapskildene for diagnostikk og behandling har Helsebiblioteket kjøpt tilgang til. Helsepersonell, og også befolkningen i Norge, har således god tilgang på de beste oppslagsverkene, oppsummert forskning og fire av verdens største medisinske tidsskrift. Dette er helt unikt i verdenssammenheng.

 • Medisinpakninger i medisinkarusell, apotekmiljø

  Legemiddelbehandling ved Covid-19 – informasjonskilder

   - Kunnskapen om legemiddelbehandling ved covid-19-infeksjon er økende. I denne artikkelen finner du en oversikt over sentrale norske og internasjonale nettsteder med aktuell informasjon.

 • legePCoppslagsverkMostphotos22937263

  Remdesivir ved COVID-19 – informasjonskilder

   - Legemiddelverket melder at det antivirale midlet remdesivir nå får en betinget godkjenning i Europa til bruk ved COVID-19-infeksjon. Remdesivir ser ut til å kunne forkorte sykdomsforløpet hos pasienter med lungebetennelse som har behov for ekstra oksygen. Det er så langt ikke påvist effekt hos pasienter med mild til moderat sykdom eller hos pasienter som får respiratorbehandling. Vi gir her en oversikt over sentrale informasjonskilder om remdesivir.

 • Medisinstudent som gjør oppslag i biblioteket

  Tidsskrifter og oppslagsverk åpner opp korona-artikler

   - Koronapandemien har fått flere sentrale medisinske forlag til å åpne opp sine tidsskrifter og oppslagsverk for hele verden. Noen av dem har Helsebiblioteket allerede kjøpt tilgang til, mens andre har vært bak betalingsmur inntil nylig.

(/infeksjon/koronavirus/aktuelt)