Britisk virusvariant er assosiert med høyere risiko for sykehusinnleggelse (FHI)

Den britiske varianten av koronaviruset er assosiert med høyere risiko for å bli innlagt på sykehus, også blant unge voksne. Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

covidCOLOURBOX48521484
Det er 2,6 ganger høyere risiko for å bli innlagt på sykehus med den britiske virusvarianten. Ill.foto: Colourbox.

Også unge voksne har høyere risiko for sykehusinnleggelse

– Vi finner at den britiske varianten er assosiert med høyere risiko for at koronasmittede blir lagt inn på sykehus. Dette gjelder også for unge voksne, sier Line Vold ved FHI.

Den britiske varianten defineres som en særskilt variant.

– Etter justering for alder, kjønn, fødeland, risikotilstand, fylke og prøvedato, var personer smittet med den britiske varianten assosiert med i en 2,6 ganger høyere risiko for å bli innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, sammenlignet med personer smittet med en ikke særskilt variant, forklarer Vold.

Les mer: Britisk virusvariant er assosiert med høyere risiko for sykehusinnleggelse (FHI)

 

(/infeksjon/koronavirus/aktuelt/britisk-virusvariant-er-assosiert-med-hoyere-risiko-for-sykehusinnleggelse)