Effekt av munnbind i forebygging av virusspredning

Tidsskriftet Travel medicine and infectious disease (fra Elsevier) har publisert en systematisk oversikt om effekt av munnbind i forebygging av virusspredning. Konklusjonen var at munnbind har en signifikant betydning i å hindre spredning.

mann med kirurgisk munnbind
Munnbind er en tilleggsmetode i beskyttelsen mot luftveisvirus. Ill.foto: Runar Eggen

Det foreligger motstridende meninger om effekten av munnbind, og det er uenighet om bruk av munnbind skal anbefales utenfor helseinstitusjoner.

Denne systematiske oversikten gikk gjennom studier som vurderte effekten av munnbind for å forebygge spredning av luftveisvirus.

Totalt 21 studier oppfylte inkluderingskriteriene. Metaanalyser tyder på at bruk av munnbind ga en betydelig beskyttende effekt (OR = 0,35 og 95 % CI = 0,24–0,51). Hvis helsepersonell (HCW) og andre bruker munnbind kan det redusere risikoen for luftveisinfeksjon med 80 % (OR = 0,20, 95 % CI = 0,11–0,37) og 47 % (OR = 0,53 95% Cl = 0,36–0,79).
 
Den beskyttende effekten av å bruke munnbind i Asia (OR = 0,31) så ut til å være høyere enn for vestlige land (OR = 0,45). Munnbind hadde en beskyttende effekt mot influensavirus (OR = 0,55), SARS (OR = 0,26) og SARS-CoV-2 (OR = 0,04). I undergruppene basert på forskjellige studieutforminger, var beskyttende effekter av bruk av munnbind signifikante i grupperandomiserte studier og observasjonsstudier.

Konklusjoner

Denne studien legger til ytterligere bevis på den forbedrede beskyttelsesverdien til munnbind. Forskerne understreker at bruk av munnbind fungerer som en tilleggsmetode i håndteringen av COVID-19-utbruddet.

Forskerne mente de 21 studiene som inngikk i oversikten, var av høy kvalitet. Artikkelen ble anbefalt av McMaster Plus, McMaster-universitetets tjeneste for å kvalitetsvurdere medisinske artikler. 

Les mer: Efficacy of face mask in preventing respiratory virus transmission: A systematic review and meta-analysis

Relevante søkeord: COVID-19, munnbind, forebygging, koronavirus, luftveisinfeksjon, dråpesmitte, smittevern

(/infeksjon/koronavirus/aktuelt/effekt-av-munnbind-i-forebygging-av-virusspredning)