Nytt statistikkverktøy fra FHI for infeksjonssykdommer

FHI har laget et grafisk statistikkverktøy som gjør det enkelt for fagfolk, journalister og folk flest å hente ut data om smittespredning, blant annet spredningen av covid-19.

covid20-29yrs
Veldig lite covid blant 20-29-åringer i sommer, men så kom de tilbake fra ferie. Ill.: FHI

Verktøyet bygger på data fra Meldesystem for InfeksjonsSykdommer (MSIS), og dataene om covid-19 ligger åpent tilgjengelig på http://statistikk.fhi.no/msis/sykdomshendelser?etter=sykdom&fordeltPaa=maaned&diagnose=713 

Dataene fra MSIS er maksimalt tolv timer gamle, men verktøyet viser ikke data mer finkornet enn for en måned.

Her kan man for eksempel velge å se på statistikken for aldersgruppene 10-19 år og aldersgruppene 20-29 år. Smittetallene for disse gruppene er høye i mars-april, svært lave i mai-juni, mens de skyter i været igjen i august-september, når skoleelever og studenter kommer tilbake fra ferien. Tallene for september blir enda høyere enn bildet viser, da tallene ble tatt ut 21.09.

Verktøyet kan også vise hvor smitten kommer fra. Her kan man velge Norge, Utlandet eller ukjent. Sammenlikner vi mars med september, ser vi at smitte med ukjent opphav har vokst kraftig, mens tallene for utenlandssmitten har blitt relativt små. At det var stor forskjell mellom mars og september visste vi egentlig fra før, men ser vi på perioden fra august til september, blir det mer interessant. Her ser vi en kraftig økning av smitte med ukjent opphav, samt et fall i utenlandssmitten. 

Statistikverktøyet kan også vise hvordan smitten utvikler seg i hvert enkelt fylke. I skrivende stund (21.09.2020) dominerer Oslo, Vestland (Bergen) og Viken. 

Statistikkverktøyet kan brukes på andre sykdommer enn covid-19. Ut fra den generelle startsiden kan du velge mellom en rekke sykdomsgrupper og velge de samme parametrene som for covid-19.

Dersom du vil ha dagsaktuell statistikk og epidemiologiske tolkninger for covid-19 i Norge bør du se på dags- og ukesrapportene fra FHI.  

Relevante søkeord: covid-19, statistikk, sykdommer, sykdomsstatistikk, FHI, MSIS, Folkehelseinstituttet

(/infeksjon/koronavirus/aktuelt/nytt-statistikkverktoy-fra-fhi-for-infeksjonssykdommer)