Tidsskrifter og oppslagsverk åpner opp korona-artikler

Koronapandemien har fått flere sentrale medisinske forlag til å åpne opp sine tidsskrifter og oppslagsverk for hele verden. Noen av dem har Helsebiblioteket allerede kjøpt tilgang til, mens andre har vært bak betalingsmur inntil nylig.

Medisinstudent som gjør oppslag i biblioteket
Koronakrisen har fått store deler av forlagsbransjen til å bidra til en felles dugnad. Ill.foto: Mostphotos.

Oppslagsverket Dynamed har åpnet opp sine sider om koronaviruset. Oppslagsverket BMJ Best Practice er åpent for alle i Norge, mens UpToDate fra 01.04. vil kreve innlogging av norske brukere. UpToDate vil fortsatt være tilgjengelig, men brukerne må registrere seg.

De største tidsskriftene

Så lenge pandemien varer vil mange tidsskrifter gjøre artikler om koronavirus gratis tilgjengelige.

Her er noen av dem:

Alle disse unntatt Lancet er allerede tilgjengelige gjennom Helsebibliotekets abonnementer.

Tidsskrift for Den norske legeforening var open access fra før, og her er deres korona-sider:

Store forlag

Listen er ikke fullstendig. Her er en artikkel som forteller om flere som har åpnet opp:

En rekke andre kilder har gjort artikler om koronaviruspandemien tilgjengelige, men ikke hele tidsskriftet eller nettstedet. Blant disse finner vi:

 Artikkelen ble oppdatert 26.03.2020.

 

 

(/infeksjon/koronavirus/aktuelt/tidsskrifter-og-oppslagsverk-apner-opp-korona-artikler)