(/infeksjon/koronavirus/tidsskrifter/bmj-coronavirus?lenkedetaljer=vis)