Koronavirus

Her er nasjonale og internasjonale kunnskapsressurser for helsepersonell. Kunnskap, råd og anbefalinger utvikles raskt på dette feltet nå. Følg med på Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets sider for norske råd og anbefalinger.

Aktuelt

Hurtigoversikt om konsekvenser av COVID-19 for barn og ungdom oppdatert

Folkehelseinstituttet har på oppdrag av Bufdir oppdatert en tidligere publisert hurtigoversikt om covid-pandemiens konsekvenser for barn og ungdoms psykiske helse i OECD-land. Fem temaer har blitt belyst: familieforhold, vold og barnevern, psykisk helse, psykisk helse hos grupper med spesifikke lidelser, bruk av psykisk helsevern, samt læring og trivsel.

Barnehage, barn leker

Covid-19-infeksjon hos barn - informasjonskilder

Covid-19-behandling hos barn innebærer spesielle utfordringer. Etter som erfaringen på feltet øker, øker også kunnskapen. Vi presenterer her en oversikt over lenker til noen sentrale informasjonskilder.

COVID-19-vaksiner – informasjonskilder om bivirkninger

Vaksiner mot SARS-CoV-2-viruset har vært i bruk siden januar. Etter som erfaringen med vaksinene har økt, øker også kunnskapen om uønskede effekter. Vi presenterer her noen sentrale informasjonskilder om eventuelle bivirkninger knyttet til COVID-19-vaksiner.

bamlanivimab_vial-1

Bamlanivimab er midlertidig FDA-godkjent ved COVID-19

Det monoklonale antistoffet bamlanivimab er midlertidig godkjent av FDA til bruk ved påvist mild til moderat SARS-CoV-2-infeksjon der det er fare for forverring og/eller sykehusinnleggelse. Det skal gis som én intravenøs dose så snart som mulig etter positiv COVID-19-test og senest innen 10 dager etter symptomstart. Bamlanivimab kan ha negative kliniske effekter hos pasienter som får oksygen eller pustehjelp, og skal derfor ikke brukes etter sykehusinnleggelse.

(/infeksjon/koronavirus?fbclid=IwAR2tg1QTLuH0Dscg3uj1IWTP55OmAVRJZs-XFmZjcBg_wCj-ywM93Qq5srY)