Koronavirus

Her er nasjonale og internasjonale kunnskapsressurser for helsepersonell. Kunnskap, råd og anbefalinger utvikles raskt på dette feltet nå. Følg med på Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets sider for norske råd og anbefalinger.

Aktuelt

Vaksinering sprøyte i skulder

Covid-19-vaksine – hør foredrag fra Vaksinedagen og Smitteverndagene 2020

Covid-19-pandemien og covid-19-vaksiner var hovedtema på årets Vaksinedag og Smitteverndager. Emnet ble belyst fra ulike vinkler: nasjonale planer, vaksineutvikling, aktuelle vaksinetyper pr oktober 2020, godkjenningsprosess og sikkerhetsrutiner. Disse nyttige foredragene er nå tilgjengelige digitalt på Folkehelseinstituttets nettsider.

Covid-19: Remdesivir – spørsmål og svar

Remdesivir i form av injeksjonspreparatet Veklury har fått midlertidig FDA-godkjenning. Studiene så langt har imidlertid vist varierende resultater. Her presenterer vi lenker til noen av de sentrale dokumentene.

mann med kirurgisk munnbind

Kunnskapsressurser om smittevern

For helsepersonell som er interessert i emnet smittevern – her er et utvalg kilder og ressurser som du finner på Helsebiblioteket.no.

(/infeksjon/koronavirus?fbclid=IwAR2tg1QTLuH0Dscg3uj1IWTP55OmAVRJZs-XFmZjcBg_wCj-ywM93Qq5srY)