Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

(https://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-badeanlegg-bassengbad-og-badstu-m.v?lenkedetaljer=vis)