Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer

(/lover-og-regler/forskrift-om-rettigheter-og-bruk-av-tvang-under-opphold-i-institusjon-for-behandling-omsorg-og-rehabilitering-av-personer-med-rusmiddelproblemer?lenkedetaljer=vis)