Forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften)

(/lover-og-regler/forskrift-om-tapping-testing-prosessering-oppbevaring-distribusjon-og-utlevering-av-humant-blod-og-blodkomponenter-og-behandling-av-helseopplysninger-i-blodgiverregistre-blodforskriften?lenkedetaljer=vis)